Over Kindloket Zwolle

Het Kindloket is een initiatief van Stichting Meedoen Zwolle, Noodfonds Zwolle en het Jeugdsportfonds. Zij hebben besloten samen te werken ten behoeve van kinderen na intensief overleg met de gemeente.

Via deze web-site willen de drie stichtingen hun mogelijkheden voor verschillende kindbenodigdheden aanbieden. Ouders en verzorgers kunnen dan alle bijdrageregelingen op 1 plek vinden EN aanvragen.

Ook professionals /hulpverleners mogen van deze web-site  gebruik maken als het nodig is dat zij dit voor de ouders aanvragen.

Het gaat om de volgende bijdrageregelingen:

  • Aktiviteiten school, bijv. Schoolreisje, excursies
  • Lid vereniging, club, bijv. Scouting
  • Muziek- of dansles
  • Overige kunst en cultuurbijdragen, bijv. tekenles
  • Contributie Sportvereniging, bijv. Voetbal
  • Scholierenregeling (voor extra kosten i.v.m. voortgezet of middelbaar onderwijs).
    Aanvragen daarvoor worden dan door ons doorgegeven aan de gemeente.

Bovengenoemde bijdragen zijn afhankelijk van uw inkomen.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt 110 % van de bijstandsnorm.

Voor kinderen van 12-18 jaar geldt 130 % van de bijstandsnorm.

Voor mensen die in een lopende SchuldDienstVerleningsregeling zitten of in de Wettelijke Schuldsanering (WSNP) geldt dat deze sowieso een aanvraag kunnen indienen.

De bijdragen voor school- of verenigingsactiviteiten en lessen worden overgemaakt aan de school of vereniging. We vergoeden dan de lidmaatschapskosten, contributie of lesgeld. Dus geen vast bedrag, maar de werkelijke kosten. Er geldt wel een maximum bijdrage per onderdeel. Zie ook www.meedoenzwolle.nl.

Bestaande klanten van st.Meedoen kunnen daar ook sport aanvragen, maar ook rechtstreeks bij www.jeugdsportfonds.nl

Er is ook een bijdrage mogelijk wanneer er door omstandigheden en ongeacht het inkomen er problemen dreigen te ontstaan of andere goede zorg wordt gemist, die niet 1,2,3 door de ouders of verzorgers kunnen worden opgelost vanwege (tijdelijk) geldgebrek. Het kan dan gaan om de goede  (of gezonde ) ontwikkeling van het kind. Dit noemen wij kinderknelpunten en deze kunnen aan st. Noodfonds Zwolle worden voorgelegd door een professionele hulp- of dienstverlener.  

Het Noodfonds hanteert geen inkomensgrens, maar kijkt naar de persoonlijke omstandigheden voor noodhulp voor kinderen die in speciale omstandigheden zitten of waarvan de ouders in bepaalde kosten niet kunnen voorzien. Zie ook www.noodfondszwolle.nl

Back to Top